AVÍS LEGAL

 

DADES IDENTIFICATIVES

 

NGA International Ltd, és l'empresa titular de les pàgines web "auctionspro.gi; auctionspro.uk; encherespro.fr; encherespro.com; subhastespro.cat; subhastespro.com; lotenpro.nl; lotenpro.com; leiloes.pt; leiloes.com; astepro.it ,www.subhastespro.cat; www.subhastespro.com"

 

SIVIT INVERSIONES S.L, amb CIF. B65266462, Rambla Catalunya, num. 119, principal, 08008 BARCELONA, responsable i propietària de la franquícia www.Subhastespro.cat

 

INFORMACIÓ PERSONAL

 

L'informem que les seves dades personals recollides en el Lloc Web mitjançant l'emplenament de formularis i / o enviaments de correus electrònics, seran tractats i quedaran incorporats en els fitxers de SubhastesPro Un cop hagi activat el seu compte. L'activació del compte serà efectiva un cop que l'usuari hagi acceptat les condicions generals que Subhastespro, li mostri al final del formulari de registre.

 

Subhastespro, no guardarà ni utilitzarà totes aquelles dades personals emplenats en el formulari de registre si l'usuari no accepta les condicions generals de la web.

 

ÚS DE LA INFORMACIÓ PERSONAL

 

Totes les dades personals recollides en el Lloc Web després d'activar el compte d'usuari seran utilitzades en el cas de realització de compres, per confeccionar la seva factura corresponent així com altres documents mercantils necessaris per realitzar la transacció. També podran ser utilitzats per a la realització d'estudis estadístics i l'enviament de publicitat de les vendes realitzades per Subhastespro, a través del seu Lloc Web.

 

MENORS DE 18 ANYS

 

Subhastespro, no permet el registre a persones menors de 18 anys. Si vostè és menor de 18 anys, si us plau, no intenti registrar-te a NGA International. Cap menor de 18 anys pot proporcionar informació personal a o en Subhastespro, En el cas que un menor es registri i sigui detectat, esborrarem aquesta informació el més aviat possible.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

L'informem que les seves dades personals recollides en el Lloc Web mitjançant l'emplenament de formularis i / o enviaments de correus electrònics, seran tractats i quedaran incorporats en els fitxers de Subhastespro

En el cas de realització de compres, per confeccionar la seva factura corresponent així com altres documents mercantils necessaris per realitzar la transacció. També podran ser utilitzats per a la realització d'estudis estadístics i l'enviament de publicitat de les vendes realitzades per Subhastespro, a través del seu Lloc Web. En aquest sentit, l'usuari i / o soci consenteix de forma expressa, el tractament de les seves dades personals remesos a Subhastespro, per a les finalitats indicades anteriorment.

 

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considera necessari completar les dades que es requereixen en els formularis que apareguin en el lloc web, als efectes de poder oferir-li degudament el servei sol·licitat. En el cas de no subministrar totes les dades requerides com a necessàries, Subhastespro, podrà no procedir al registre de l'usuari o bé, denegar el servei concret.

 

Les dades personals recaptats de l'usuari, ja sigui mitjançant els formularis del Lloc Web o mitjançant enviaments de correus electrònics pel propi usuari i / o soci, seran veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós de les dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

 

Les dades personals recollides de l'usuari i / o soci no seran cedides a cap empresa ni estaran disponibles per a tercers, sent utilitzats únicament per als fins establerts per a la recollida o recepció dels mateixos.

 

L'usuari i / o soci pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a Subhastespro, mitjançant correu electrònic a info@Subhastespro.cat.

 

En tot cas, Subhastespro, conservarà de forma confidencial i complint l'obligació de secret de totes les dades personals recollides i contingudes en els seus fitxers segons el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades i de caràcter personal.